Team

Dol-Fijn wordt bemand door een klein, hecht en betrokken team.

Willemijn is Kinderopvang Dol-Fijn gestart in augustus 1999, ze is teamleidster en draait soms mee op de groep. Omdat Dol-Fijn klein is kennen we alle kinderen en ouders persoonlijk.

De pedagogisch medewerkers Anoeska, Sterre, Daisy, Eefje, Rianne, Ilse, Corina, Manouk en Marte hebben de dagelijkse “leiding” over de kinderen.

Ook zijn er binnen Dol-Fijn stagiaires vanuit diverse opleidingen. Natuurlijk blijven de pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor de zorg van jouw kind.